วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2551

คู่มือการใช้งาน Linksys WRT54GL

คู่มือการใช้ WRT54GL+FW SP2 Special

1. กรณีกดปุ่ม Reset

Enable “ Web GUI Management”เลือก port ที่ต้องการติดต่อใส่ User name ใหม่


ใส่ Password ใหม่กำหนดหมายเลข Port ให้กับ AP แต่ละตัวต้องไม่ซ้ำกัน


หากเรากดปุ่ม Reset จะทำให้ค่าทุกอย่างที่ตั้งไว้กลับมาเป็นค่าเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
2. วิธีการทำ Hard Reset
ปุ่ม Reset ใช้กดปุ่ม Reset ค้างเอาไว้ประมาณ 30 วินาที หรือจนกว่าไฟ WLAN จะดับแล้วค่อยบ่อยมือออก นั้นแสดงว่าสามารถ Reset เครื่องได้สำเร็จแล้ว
* ค่า IP เริ่มต้นหลังทำ Hard Reset จะเท่ากับ 192.168.1.1 เสมอ

3. การติดตั้งและการกำหนดค่าต่างๆ
- เชื่อมสาย LAN เข้าระหว่าง PC หรือ Notebook เข้ากับ
WRT54GL ตรงช่อง LAN Port ดังรูป
- เสียบ AC Adapter
- เปิด Internet Explorer พิมพ์ IP : 192.168.1.1

User : root
Password : admin

4. Basic Setup : Setup = => Basic Setup
Internet IP Address : กำหนดให้เป็น 192.168.1.xxx
Subnet Mask : 255.255.255.0
Gateway : เป็น IP ของ Modem หรือ Router ที่ใช้ใน
การต่อเน็ต ในกรณีนี้กำหนดให้เป็น 192.168.1.1

Local IP Address : ต้องกำหนดให้เป็นคนละ Class กับ
Internet IP Address เช่น
192.168.182.xxx
Subnet Mask : 255.255.255.0
Gateway : ต้องเป็น IP ของ Internet IP Address ใน
กรณีนี้กำหนดให้เป็น 192.168.1.11

ไม่มีความคิดเห็น: